Google news
Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου

Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου

0 0
Χρόνος ανάγνωσης:6 Λεπτά, 18 Δευτερόλεπτα

Τα ασφαλιστικά μέτρα για τη διατροφή του συζύγου χωρίζονται σε δύο διαδικασίες. Η μια είναι τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης και η έτερη διαδικασία είναι τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου. Αρχικά όμως, ας αναλύσουμε τι είναι τα ασφαλιστικά μέτρα.

Τι είναι όμως τα ασφαλιστικά μέτρα;

Tα ασφαλιστικά μέτρα, είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 682 και 688 ΚΠολΔ σε δύο περιπτώσεις: α) όταν υπάρχει επικείμενος, που απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή την απαίτηση και προς αποτροπή αυτού και β) όταν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, που επιβάλλει την άμεση και ταχεία λήψη δικαστικών μέτρων προφύλαξης, πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής δίκης. Δε δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δε πιθανολογούνται οι αναφερθείσες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 682 ΚΠολΔ.

1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν Ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Το δικαίωμα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία.

2. Τα Ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση>>.

Σύμφωνα με το Αρθρο 683 ΚΠολΔ

1. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από τα μονομελή πρωτοδικεία.

2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά.

3. Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια και για την εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.

4. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν.

Διαβάστε  Δεν φεύγει ο άντρας από το σπίτι

5. Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση>>.

Σύμφωνα με το Αρθρο 684 ΚΠολδ

Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο, τα Ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό>>.

Σύμφωνα με το άρθρο 686 ΚΠολΔ 

1. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου.

2. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζει τόπο, ημέρα και ώρα για τη συζήτησή της, διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς η κλήση, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει κατά την κρίση του μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης.

3. Ως τόπος συζήτησης μπορεί να οριστεί και η κατοικία του δικαστή που δικάζει την υπόθεση ή άλλος κατά την κρίση του κατάλληλος για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η συζήτηση μπορεί να οριστεί και Κυριακή ή εορτή.

4. Η γνωστοποίηση γίνεται με επίδοση εγγράφου που εκδίδεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συζήτησης ή με τηλεγραφική ή με τηλεφωνική πρόσκληση της γραμματείας του δικαστηρίου ή με ηλεκτρονικά μέσα με δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης μπορεί συγχρόνως με την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.

5. Κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις. Στην περίπτωση του άρθρου 684 η αίτηση δικάζεται μόνον κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.

6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.7. Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης ή της ανταίτησης στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.8. Η αίτηση για εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσημείωσης κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και τα δικαιολογητικά έγγραφα να υποβληθούν ηλεκτρονικά κατά την παρ. 2 του άρθρου 117 και την παρ. 4 του άρθρου 119>>.

Διαβάστε  Παγίδες στο συναινετικό διαζύγιο

Σύμφωνα με το άρθρο 687 ΚΠολΔ

<<1. Σε εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις ή όταν επίκειται άμεσος κίνδυνος, το δικαστήριο μπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται. 2. Αν ο αιτών και εκείνοι κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση εμφανιστούν εκούσια ενώπιον του δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδίκη, η αίτηση συζητείται αμέσως>>.

Ως προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με το άρθρο 688 ΚΠολΔ <<1. Στην αίτηση με την οποία ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μετρα πρέπει να ορίζεται το μέτρο το οποίο ζητείται και να αναφέρονται συνοπτικά τα πραγματικά περιστατικά που πιθανολογούν το δικαίωμα για την εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου ζητείται η λήψη του μέτρου ή για την κατάσταση της οποίας ζητείται η ρύθμιση με το μέτρο αυτό, καθώς και τον επικείμενο κίνδυνο ή την επείγουσα περίπτωση. Σε χρηματικές απαιτήσεις πρέπει να αναφέρεται το οφειλόμενο χρηματικό ποσό ή η χρηματική αξία του αντικειμένου που οφείλεται. 2. Στην αίτηση για μεταρρύθμιση ή ανάκληση ασφαλιστικού μέτρου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μεταρρύθμιση ή η ανάκλησή του>>.

Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης

Σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, δηλαδή συνθήκες εξαιρετικές σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 ΚπολΔ, μπορεί να εφαρμοστεί το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής επιδίκασης διατροφής και μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης θα πρέπει να ασκηθεί η αγωγή για την επιδικασθείσα απαίτηση, διαφορετικά επέρχεται άρση του ασφαλιστικού μέτρου. Οι δικηγόροι για διαζύγια θα σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται πως παύει να ισχύει αυτοδικαίως, η απόφαση προσωρινής επιδίκασης διατροφής αν παρέλθουν οι 60 ημέρες χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης. Μάλιστα, είναι δυνατόν να επιδικαστεί διατροφή με προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων.

Διαβάστε  Αναστολή ποινής

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Το δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί το ασφαλιστικό μέτρο, είναι κατά τόπον αρμόδιο. Συνήθως, εκεί που βρίσκεται η κατοικία ή η διαμονή του δικαιούχου, καθώς στο τόπο αυτό είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τη διατροφή ο υπόχρεος σύζυγος.

Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου

Αν υφίστανται εξαιρετικές συνθήκες, ήτοι επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος είναι δυνατό σύμφωνα με τη Πολιτική Δικονομία, να ληφθεί το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής επιδίκασης διατροφής. Θα πρέπει ωστόσο και σε αυτή τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν τη διατροφή συζύγου λόγω διαζυγίου και όχι διακοπής της συμβίωσης, να ασκηθεί η αγωγή για την απαίτηση που επιδικάστηκε μέσα σε 60 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, ειδάλλως αίρονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Πάλι είναι δυνατόν να επιδικαστεί διατροφή δια προσωρινής διαταγής, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με τα άρθρα 683 και 728 παρ.1 στοιχείο α΄ΚΠολΔ. Αρμόδιο δικαστήριο κατά τόπον είναι αυτό στη περιφέρεια του οποίου έχει τη κατοικία ή τη διαμονή του ο δικαιούχος διατροφής. Εκεί δηλαδή που στη πράξη, θα εκτελεστεί το ασφαλιστικό μέτρο.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, τα ασφαλιστικά μέτρα συνιστούν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ταχύτερα για να ρυθμιστεί μια κατάσταση, μέχρι να βγει η απόφαση της τακτικής αγωγής. Τόσο τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης, όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου είναι διαδικασίες, στις οποίες παρέχεται ταχεία δικαστική προστασία και μάλιστα δια της προσωρινής διαταγής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια η τακτική αγωγή είναι υποχρεωτική για να κριθεί διεξοδικότερα η διαφορά.

Χρήσιμα άρθρα:

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news