Google news
Πολιτικός Γάμος

Πολιτικός Γάμος

Η σύναψη πολιτικού γάμου, έναντι θρησκευτικού είναι πλέον μια συχνή επιλογή κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους πίστης. Ο πολιτικός γάμος, παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τον θρησκευτικό γάμο με υποπολλαπλάσιο κόστος. Βέβαια, το σύμφωνο συμβίωσης, ως ακόμα οικονομικότερη επιλογή επιλέγεται ακόμα περισσότερο, αλλά δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νομικά ισάξιο με τον πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, αλλά νομικά συγγενές.

Με τον νόμο 1250/1982, πραγματοποιήθηκε η καθιέρωση του πολιτικού γάμου. Τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τη τέλεση του πολιτικού γάμου, καθως και τον τρόπο χορήγησης της άδειας γάμου ρυθμίστηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα 391/1982. Από το δήμο της κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου εκδίδεται η άδεια γάμου. Ωστόσο επήλθαν αλλαγές με τον νόμο 4483/2017, αναφορικά με την ημέρα και τον χώρο της τελετής.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 131 του Νόμου 4483/2017 αναφέρεται στη παράγραφο 2 πως: << Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου;

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 391/1982 και ειδικότερα στο άρθρο 1, παρ.3 και είναι τα ακόλουθα: 1) απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, 2) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για τους γεννημένους στο εξωτερικό, 3) σε περίπτωση ανηλίκων, θα πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση, 4) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και να προσκομιθεί μίας ολόκληρη εφημερίδα στην Υπηρεσία, 5) εαν υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη γάμου, με καταχωρημένο το διαζύγιο, 6) αναγκαία είναι η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, σε περίπτωση χηρείας, 7) το κάθε άτομο θα πρέπει να φέρει παράβολο χαρτοσήμου από την εφορία, 8) θα πρέπει δια έγγραφων αποδέιξεων να προκύπτει ο τόπος κατοικίας, ( σε λογαριασμούς, βιβλιάρια ασθενείας, εκκαθαριστικά και αντίστοιχα έγγραφα).

Διαβάστε  Ναρκωτικά

Στη περίπτωση των αλλοδαπών που θέλουν να τελέσουν πολιτικό γάμο, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:  1) μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας τους ή την αρμόδια Προξενική Αρχή στην Ελλάδα, πως δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για τέλεση γάμου, 2) μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης, 3) απλή φωτοτυπία διαβατηρίου, 4) έγγραφο επίσημο που να βεβαιώνει τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα (π.χ άδεια παραμονής), 5) το διαζευκτήριο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο αν υφίσταται διαζύγιο, 6) μεταφρασμένη και επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί χηρεία, 7) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και να τη προσκομίσουν ολόκληρη στην αρμόδια υπηρεσία, 8) να λάβουν το παράβολο χαρτοσήμου από τη ΔΟΥ, 9) να προσκομίσουν κάποιο αποδεικτικό από λογαρισμούς ή άλλα έγγραφα, που να φαίνεται ο τόπος κατοικίας τους.

Πως θα πρέπει να επικυρωθούν τα ξενόγλωσσα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τον πολιτικό γάμο;

Η σωστή επικύρωση των ξενόγλωσσων εγγράφων, γίνεται με τη σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE, για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα κράτη εκτός συνθήκης Χάγης, η θεώρηση της υπογραφής πραγματοποιείται από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για τους αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να τελέσουν γάμο στη χώρα μας;

Oι αλλοδαποί που είναι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίσουν επιπροσθέτως: 1) μεταφρασμένη και επικυρωμένη άδεια γάμου, από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, 2) μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης, 3) το διαβατήριο τους σε απλή φωτοτυπία, 4) την άδεια παραμονής τους, τη βίζα του και αντίστοιχα δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής σε απλή φωτοτυπία.

Διαβάστε  Πότε χάνει την επιμέλεια η μητέρα

Χρειάζονται μάρτυρες στον πολιτικό γάμο;

Αναφορικά με τους αναγκαίους μάρτυρες, στον πολιτικό γάμο κάθε μελλόνυμφος θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ενήλικο μάρτυρα, που μπορεί να είναι και συγγενής του και θα πρέπει να φέρει μαζί του τη ταυτότητα του. Μάθετε επιπλέον πληροφορίες και για το σύμφωνο συμβίωσης.

Τι ισχύει για το επώνυμο των τέκνων που τυχόν προκύψουν μετά το πολιτικό γάμο;

Oι μελλόνυμφοι υποχρεούνται να δηλώσουν πριν από το γάμο, το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Το επώνυμο των τέκνων μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή αμφοτέρων. Δεν επιτρέπονται ωστόσο, πάνω από δυο επώνυμα.

Τέλος, ο πολιτικός γάμος είναι ίσης νομικής βαρύτητας με τον θρησκευτικό γάμο. Για τη τέλεση του είναι απαραίτητα τα αναφερθέντα δικαιολογητικά, καθώς και η ύπαρξη μαρτύρων που θα πιστοποιήσουν τη διαδικασία. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει τη τέλεση θρησκευτικού γάμου. Σημειώνεται πως στις μέρες μας, ο πολιτικός γάμος προτιμάται από τα ζεύγη, καθώς είναι οικονομικότερη διαδικασία και έχει τα ίδια ακριβώς νομικά αποτελέσματα με το θρησκευτικό γάμο.

Loading...

1 Σχόλιο

  1. Καλημέρα
    Ενδιαφέρομαι για πολιτικό Γάμο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news