Google news
Ενδοοικογενειακή βία

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Η ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν. 4531/2018 και αποτελεί το κύριο νομικό πέπλο προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται, κάθε μορφή βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ των μελών που απαρτίζουν το θεσμό της οικογένειας. Πρόκειται για μια κατηγορία που ανήκει στο ποινικό δίκαιο.

Κατά το νόμο 3500/2006 κάθε μορφή βίας σωματική, ψυχολογική, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας απαγορεύεται. Σημαντικό είναι να λεχθεί πως, με τη φράση <<κάθε μορφή βίας>> ο νομοθέτης θέλει να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε μορφή βίας, όπως είναι πέρα από τις αναφερθέντες η λεκτική, η οικονομική βία κ.α. Ο νόμος εντάσσει στο πλαίσιο της οικογένειας τους συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα τέκνα τους από υιοθεσία.

Σε περίπτωση συνοίκησης, στην οικογένεια συμπεριλαμβάνονται συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Στη προστασία του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, εμπεριέχονται επιπλέον η μόνιμη σύντροφος του άνδρα ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους. Παρατηρούμε πως ο υπό ανάλυση νόμος, παρέχει εκτεταμένο εύρος κάλυψης των προσώπων που εντάσσονται στο θεσμό της οικογένειας.

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα αναφερθέντα πρόσωπα. Επισημαίνεται πως κάθε μορφή βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται. Δηλώνεται πως οποιαδήποτε μορφή βίας σε βάρος ανήλικου τέκνου στα πλαίσια σωφρονισμού αυτού, μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Προβλέπει ο νόμος πως σε περίπτωση που υπάρχει ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, αν δηλαδή κάποιο μέλος της οικογένειας προξενήσει σε άλλο μέλος σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ελαφράς κάκωσης ή βλάβης της υγείας του, μετά από συνεχή συμπεριφορά βλαπτικών επενεργειών. Σε περίπτωση που η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, θα μπορούσε να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Διαβάστε  Δικηγόρος Εργατολόγος Αθήνα - Εργατικό Δίκαιο

Κάθειρξη επίσης επιβάλλεται και σε περίπτωση που, ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του. Σε περίπτωση που η σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τελέστηκε σε βάρος εγκύου ή κατά μέλους της οικογένειας, που εξ’ οιασδήποτε αιτίας είναι ανίκανο να αντισταθεί, ο νόμος προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και αν η πράξη πραγματοποιήθηκε μπροστά σε ανήλικο μέλος της οικογένειας, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Επισημαίνεται πως αν η σωματική κάκωση ή η βλάβη της υγείας, αποτελεί μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη. Σε περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αν υφίσταται βιασμός ή κατάχρηση σε ασέλγεια, η τιμωρία που προβλέπει ο νόμος στον δράστη είναι η κάθειρξη, δηλαδή ποινή εκτελεστή, μη δυνάμενη αναστολής.

Αν διαπιστωθεί ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, δια ταπεινωτικού λόγου ή έργου που στρέφεται κατά της γενετήσιας ζωής μέλους της οικογένειας, ο δράστης του αδικήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Σε περίπτωση δε που το θύμα της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας είναι ανήλικος, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών μέχρι τριών ετών.

Πέρα όμως από το <<νομικό οπλοστάσιο>> το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και καλύπτει κάθε μορφή βίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να προστατευθείτε νομικά αν τυχόν βρίσκεστε σε μια τέτοια επικίνδυνη και πιεστική κατάσταση.

Διαβάστε  Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία Κερατσίνι

Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αρχικά, θα πρέπει να προβείτε σε αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με έκδοση προσωρινής διαταγής και να αιτηθείτε α) να απομακρυνθεί ο δράστης ενδοοικογενειακής βίας από την κοινή στέγη, β) να του απαγορευθεί να πλησιάζει στη κοινή στέγη, καθώς και στο χώρο εργασίας σας και γ) να του απαγορευθεί γενικότερα κάθε επαφή του δράστη οικογενειακής βίας μαζί σας, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση. Αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να ζητηθούν και για τη προστασία των ανήλικων τέκνων, καθώς εικάζεται πως η παράνομη συμπεριφορά του δράστη επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την ψυχολογική τους σταθερότητα. Σε περίπτωση που ασκείται βία και στα τέκνα, όλες οι νομικές ενέργειες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και αυτά και να ενημερωθεί άμεσα ο εισαγγελέας ανηλίκων.

Δεύτερη ενέργεια θα πρέπει να είναι, η αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων με την οποία το θύμα  ενδοοικογενειακής βίας δύναται να διεκδικήσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης , σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3500/2006, το οποίο ορίζει πως η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος για μία από τις πράξεις του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1000 ευρώ, εκτός αν ο ίδιος ο παθών ζητήσει μικρότερο ποσό.  

 Τρίτη ενέργεια θα πρέπει να είναι, η μήνυση ή η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή στην αρμόδια Εισαγγελία, ώστε να κινηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη και να τιμωρηθεί για τα αδικήματα που τυχόν έχει διαπράξει.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, οι τρεις αυτές νομικές ενέργειες θα πρέπει να γίνουν αν είναι εφικτό ταυτόχρονα ή τουλάχιστον όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη γρήγορα και σφαιρικά.

Διαβάστε  Ιατρική Αμέλεια

Συμπερασματικά

Συμπερασματικά, η ενδοοικογενειακή βία συνιστά μια επώδυνη κατάσταση για τα μέλη της οικογένειας που είναι αποδέκτες της. Ωστόσο, ο νόμος περί ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα αναλυτικός και καλύπτει κάθε πιθανή μορφή βίας και μάλιστα όχι μόνο για το στενό κύκλο των μελών οικογένειας, αλλά για κάθε μέλος αυτής. Σε περίπτωση που είστε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε δια του συνηγόρου σας συγκεκριμένες νομικές ενέργειες που αφενός θα σας προστατεύσουν, αφετέρου θα σας αποζημιώσουν για όσα αδίκως υποστήκατε.

Οι διαδικασίες των ασφαλιστικών μέτρων με τη ταχύρρυθμη διαδικασία της προσωρινής διαταγής, της αγωγής και της μήνυσης συνιστούν αξιόλογοι τρόποι αντιμετώπισης, αυτού του επικίνδυνου και τραυματικού φαινομένου και θα προστατεύσουν τόσο εσάς, όσο και τα παιδία σας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενείας σας.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news