Google news
Κτήση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο

Κτήση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο

1 0
Χρόνος ανάγνωσης:3 Λεπτά, 40 Δευτερόλεπτα

Η βασική αρχή του νομικού μας συστήματος, και ιδίως του δικαίου της ιδιοκτησίας, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μεταβιβάσει ένα δικαίωμα που δεν έχει. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη αποτυπώνεται στα άρθρα 1033 και 1034 ΑΚ. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη είναι απολύτως λογική και αναγκαία, αφού η πώληση και μεταβίβαση ακινήτων αποτελεί δικαιοπραξία μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Το δίκαιο της Ιδιοκτήσιας στη Κτήση Κυριότητας Ακινήτου

Το δίκαιο της ιδιοκτησίας βασίζεται στην αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να μεταβιβάσει ένα δικαίωμα που δεν έχει. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη αποτυπώνεται στα άρθρα 1033 και 1034 ΑΚ. Είναι λογικό, δεδομένου ότι η πώληση και η μεταβίβαση ακινήτων αποτελεί σημαντική δικαιοπραξία.

Η συμβολαιογραφική πράξη είναι ένα νομικό έγγραφο που μεταβιβάζει την κυριότητα ακινήτου από ένα πρόσωπο σε άλλο. Η μεταβίβαση της κυριότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν ότι η μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνεται στη συμβολαιογραφική πράξη.

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του τι προβλέπει ο νόμος για την κινητή περιουσία – οτιδήποτε δεν αποτελεί ακίνητη περιουσία.

Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητών πραγμάτων απαιτεί τρία πράγματα: (1) συμφωνία μεταξύ των δύο μερών σχετικά με τη μεταβίβαση, (2) ενέργεια με την οποία ο ιδιοκτήτης μεταβιβάζει την κυριότητα σε άλλο πρόσωπο και (3) αποδοχή της μεταβίβασης από το εν λόγω πρόσωπο.

Διαβάστε  Εξύβριση

Ο νόμος ορίζει ότι αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση κινητής περιουσίας. Ωστόσο, στην περίπτωση των κινητών πραγμάτων, το άρθρο 1036 ΑΚ ορίζει ότι αν ένας συμβαλλόμενος πουλήσει κάτι αλλά δεν είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του (όπως θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιος το κλέψει), τότε, ακόμη και αν παραχωρήσει την κατοχή του σε άλλο πρόσωπο, το δεύτερο αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει νόμιμος ιδιοκτήτης του, εκτός αν ενεργεί κακόπιστα κατά τη μεταβίβαση της κατοχής.

Πότε ο νόμος προστατεύει τον αγοραστή

Ο νόμος προστατεύει τον αγοραστή από το φαινόμενο της ιδιοκτησίας όταν κάποιος έχει ένα φυσικό αντικείμενο στα χέρια του. Το άρθρο 1038 ΑΚ ορίζει ότι, η μεταβίβαση κινητών πραγμάτων από μη κύριο σε καλόπιστο αποκτώντα δεν επέρχεται αν το μεταβιβαζόμενο πράγμα είναι κλεμμένο ή κλαπέν, και το άρθρο 1039 ΑΚ. ορίζει ότι, αν πρόκειται για χρήματα ή ανώνυμες κινητές αξίες, η μεταβίβαση από μη κύριο σε αυτόν που αποκτά καλόπιστα επέρχεται ακόμη και αν είχαν διαφύγει από την κατοχή του κυρίου με κλοπή ή απώλεια, και το ίδιο ισχύει και για κινητά πράγματα που πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή σε πανηγύρι ή αγορά. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο γενικός κανόνας δεν ισχύει επειδή είναι απαραίτητο οι αγοραστές να συμβουλεύονται πάντοτε τα δημόσια αρχεία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία/υποθηκοφυλακεία για να εξακριβώσουν αν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως πωλητές έχουν πράγματι την κυριότητα του ακινήτου. Συνεπώς, οι αγοραστές θα πρέπει απαραιτήτως να διενεργούν ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας σε ακίνητα που αγοράζονται από τρίτους.

Ένας τρίτος που αποκτά ακίνητο από μη κύριο προστατεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) εάν υπήρξε εικονική μεταβίβαση ακινήτου, 2) εάν τα δικαιώματα τρίτου ακολούθησαν την ακύρωση ακυρώσιμης δικαιοπραξίας και 3) εάν υπήρξε κληρονομιά. Στην περίπτωση εικονικής μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 138 ΑΚ, η δήλωση βουλήσεως που δεν είναι πραγματική αλλά μόνο φαινομενική (εικονική) είναι άκυρη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 139 ΑΚ, η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που προέβη στη δικαιοπραξία εν αγνοία της. Όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων μετά την ακύρωση ακυρώσιμης δικαιοπραξίας ισχύει ότι η δικαιοπραξία που καταρτίστηκε λόγω πλάνης ή δόλου ή απειλής δεν είναι άκυρη αλλά ακυρώσιμη δηλαδή παράγει έννομες συνέπειες μέχρι να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 1204 του Αστικού Κώδικα η ακύρωση σύμβασης για ακίνητο που καταρτίστηκε από λάθος ή δόλο ή απειλή δεν ακυρώνει τα εμπράγματα δικαιώματα που αποκτούν τρίτοι από αυτήν.

Διαβάστε  Διατάραξη ωρών κοινής ησυχίας – Ασφαλιστικά Μέτρα

Το κληρονομητήριο έχει έννομα αποτελέσματα. Εάν το πιστοποιητικό σας κατονομάζει ως κληρονόμο, διαχειριστή, κληροδόχο ή εκτελεστή μιας διαθήκης, τεκμαίρεται ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα και δεν μπορείτε να περιοριστείτε από οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Οποιαδήποτε δικαιοπραξία που βασίζεται σε ένα τέτοιο πιστοποιητικό είναι έγκυρη υπέρ τρίτου, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωρίζει για τυχόν ανακρίβειες στο πιστοποιητικό ή για τυχόν αιτήσεις για την αφαίρεση ή την κήρυξη της ακυρότητάς του ή για την ανάκληση ή την τροποποίησή του. Επιπλέον, εάν προβείτε σε αγορά ακινήτου με βάση καταχωρίσεις σε κτηματολογικά αρχεία που φαίνονται έγκυρες και ακριβείς, αποκτάτε την κυριότητα του εν λόγω ακινήτου, εκτός εάν ενεργήσατε κακόπιστα ή από βαριά αμέλεια αγνοούσατε τις ανακρίβειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφασή σας να το αγοράσετε.

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news