Google news
Αγωγή διαζυγίου

Αγωγή διαζυγίου – ‘Ολα όσα πρέπει να ξέρετε

Η συνηθέστερερη αγωγή διαζυγίου είναι αυτή που αφορά τον ισχυρό κλονισμό του γάμου, καθώς και η αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα λύσης του γάμου λόγω ισχυρού κλονισμού ανήκει στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Ο ενάγων δύναται να επιλέξει, είτε το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων, είτε αυτό του τόπου κατοικίας του εναγόμενου εν διαστάσει συζύγου.

Στη συγκεκριμένη αγωγή διάδικοι είναι οι σύζυγοι. Η δίκη διαζυγίου συμπεριλαμβάνεται στις γαμικές διαφορές, κατά τις οποίες ενάγων είναι ο σύζυγος στο πρόσωπο του οποίου έχει γεννηθεί δικαίωμα διάζευξης και εναγόμενος ο έτερος σύζυγος, ακόμα και αν πρόκειται για άφαντο. Επειδή, η συγκεκριμένη διαφορά είναι προσωποπαγής, δε μπορεί να ασκηθεί ούτε κύρια, ούτε πρόσθετη παρέμβαση.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού;

Στη βάση της αγωγής διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου, θα πρέπει να γίνεται αναφορά : α) του τελεσθέντος γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού) που είχαν πραγματοποιήσει οι διάδικοι, β) να επισημαίνεται το κλονιστικό γεγονός που οδηγεί στη λύση του γάμου, είτε αφορά τον εναγόμενο σύζυγο, είτε αφορά και τους δύο συζύγους. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως το κλονιστικό γεγονός θα πρέπει να εξειδικεύεται και όχι να γίνεται απλώς αόριστη αναφορά του, γ) είναι αναγκαίο να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ κλονιστικών γεγονότων και κλονισμού του γάμου, δ) θα πρέπει να αναφέρεται πως για τον ενάγοντα θα είναι βάσιμα αφόρητη η εξακολούθηση του γάμου.

Διαβάστε  Δικηγόροι για συνεπιμέλεια

Ποιο είναι το περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης;

Στη συγκεκριμένη αγωγή θα πρέπει να αναφέρεται, πως οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση για 2 τουλάχιστον συναπτά έτη. Πέραν τούτου θα πρέπει στο δικόγραφο να γίνει έκθεση των πραγματικών περιστατικών, λόγω των οποίων έχει παύσει η συμβίωση. Σε περίπτωση που πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο, η διαδικασία ολοκληρώνεται ομαλά.

Ποια είναι τα κλονιστικά γεγονότα που κάποια εκ των οποίων θα πρέπει να περιέχει η αγωγή διαζυγίου;

Θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα κλονιστικά γεγονότα στις ακόλουθες κατηγορίες, χωρίς βέβαια η απαρίθμιση να είναι περιοριστική: 1) τις παραβάσεις για υποχρέωση συμβίωσης  κατ’ άρθρον 1386 ΑΚ, 2) τις παραβιάσεις  της υποχρέωσης για συναπόφαση για ζητήματα, που αφορούν τη ρύθμιση του συζυγικού βίου, 3)τις παραβάσεις που αφορούν τη μερική ή ολική άρνηση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες, σύμφωνα με τα άρθρα 1389-1390, 4) συμπεριφορές που συνιστούν προσβολές προσωπικότητας κατ’ άρθρον 57 ΑΚ, 5) ανέντιμη συμπεριφορά συζύγου, 6) κακοποίηση τέκνων, 7) εθισμοί σε ναρκωτικά , αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια, 8) ασθένειες με σοβαρό και μόνιμο χαρακτήρα.

Εισάγει ο νόμος μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού;

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1439 ΑΚ, ο νομοθέτης εισάγει 5 μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης. Τα μαχητά αυτά τεκμήρια είναι τα ακόλουθα: α) η διγαμία, δηλαδή η τέλεση δεύτερου γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετακλήτως ο υφιστάμενος γάμος, είτε με δόλομ είτε λόγω αμέλειας, β) η μοιχεία, δηλαδή η σεξουαλική ικανοποίηση δια γενετήσιας επαφής δύο προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι έγγαμο, γ) η εγκατάλειψη, δηλαδή η  αδικαιολόγητη αθέτηση της υποχρέωσης για συμβίωση κατ’ άρθρον 1386 ΑΚ, δ) η επιβουλή της ζωής, δηλαδή κάθε πράξη ή παράλειψη με την οποία εκδηλώνεται εμπράκτως η πρόθεση του ενός συζύγου να θανατώσει τον άλλον και ε) η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, από τον εναγόμενο σύζυγο σε βάρος του ενάγοντα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3500/2006.

Διαβάστε  Δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του

Υπάρχει η δυνατότητα επίκλησης περισσότερων λόγων διαζυγίου;

O ενάγων δια του δικογράφου του δύναται να σωρεύσει στην αγωγή του, περισσότερες από μια βάσεις διαζυγίου. Μάλιστα, σε περίπτωση που ένας από τους λόγους που επικαλείται είναι η ύπαρξη διετούς διάστασης μεταξύ των διαδίκων, τότε αυτός ο λόγος θα εξεταστεί πρώτος, ανεξάρτητα με το αν υφίσταται απλή ή επικουρική σώρευση. Άλλωστε, αρκεί και μόνο μια βάση να γίνει δεκτή για να λυθεί ο γάμος.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκηθούν αντίθετες αγωγές για ισχυρό κλονισμό;

Eίναι σύνηθες στο διαζύγιο κατά αντιδικία να ασκούνται αντίθετες αγωγές και από τους δύο συζύγους, με την οποία ο καθένας ζητά τη λύση του γάμου για τους λόγους που τον αφορούν και στρέφονται σε βάρος του άλλου διαδίκου. Συνηθίζεται αυτές οι αντίθετες αγωγές να συνεκδικάζονται, ώστε να μειώνεται ο φόρτος των δικαστηρίων και να σχηματίζεται μια πληρέστερη εικόνα των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης διαζυγίου. Αν η μια αγωγή γίνει δεκτή από το δικαστήριο και η άλλη απορριφθεί, τότε ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει το έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση ή αναίρεση κατά της απορριπτικής αποφάσεως, καθώς ο σκοπός της λύσης του γάμου πραγματοποιήθηκε. Ο δικηγόρος διαζυγίων είναι ο επαγγελματίας που θα σας καθοδηγήσει.

Ποια είναι η φύση της απόφασης που θα εκδοθεί μετά από μια αγωγή διαζυγίου;

Η απόφαση διαζυγίου είναι διαπλαστική, που σημαίνει πως λύνει το γάμο από τη στιγμή που θα καταστεί αμετάκλητη, τότε λοιπόν αποκτά δεδικασμένο. Μέσα σε ένα μήνα από τη λύση του γάμου, πραγματοποιείται η κατάθεση στο ληξίαρχο του πιστοποιητικού για το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης και ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα.

Διαβάστε  Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Συνοψίζοντας, η αγωγή διαζυγίου είτε για ισχυρό κλονισμό του γάμου, είτε λόγω διετούς διάστασης είναι ένα δικόγραφο με αυστήρη νομική μορφή. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου έχει να κάνει με γεγονότα που καθιστούν τη συνέχιση του γάμου ανυπόφορη για τον ενάγοντα και ο νόμος προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρέχει 5 μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού αλλά και ένα αμάχητο τεκμήριο, αυτό της διετούς διαστάσεως μεταξύ των συζύγων.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news