Google news
Δεν υπογράφει το διαζύγιο

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Δεν υπογράφει το διαζύγιο;Σε περίπτωση που ο σύζυγος δε θέλει να προβεί σε υπογραφή ενός συναινετικού διαζυγίου για τους δικούς του λόγους, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στο σύζυγο που θέλει να απεμπλακεί από έναν δυσλειτουργικό γάμο και να προχωρήσει τη ζωή του, καθώς έχει θεσμοθετηθεί το αμάχητο τεκμήριο της διετούς διάστασης, που οδηγεί στο γνωστό και ως <<αυτόματο διαζύγιο>>.

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; – Το Αυτόματο Διαζύγιο

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ ορίζεται πως <<εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων>>. Εκ του συγκεκριμένου άρθρου καθιερώθηκε το γνήσιο και αμιγές σύστημα του αντικειμενικού κλονισμού, εκ του πραγματικού γεγονότος της διετούς διαστάσεως τεκμαίρεται πλέον αμάχητα ο κλονισμός του γάμου. Είναι πλέον ένα πολύ συχνό ερώτημα. Τι γίνεται αν δεν δίνω διαζύγιο;

Αναλυτικότερα, μετά από τη συμπλήρωση δύο ετών διάστασης, δε χρειάζεται να αποδειχθεί ο αντικειμενικός κλονισμός του γάμου καθώς τεκμαίρεται αμάχητα και το δικαστήριο προβαίνει στη λύση του γάμου, αφού βέβαια προηγουμένως διαπιστώσει τη πρόθεση για διάσταση, τη βούληση δηλαδή των συζύγων να απέχουν από την έγγαμη συμβίωση. Ο εναγόμενος δηλαδή, δε δύναται να ανταποδείξει πως ο γάμος δε κλονίστηκε ισχυρά παρά τη παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο ετών διαστάσεως. Οι δικηγόροι για διαζύγια θα σας δώσουν μια αναλυτική εικόνα για την υπόθεση σας.

Διαβάστε  Σε ποια ενορία ανήκω

Τι συνιστά όμως νομικά διάσταση;

Ως διάσταση μεταξύ των συζύγων ορίζεται, η φυσική και ψυχική απομάκρυνση μεταξύ των συζύγων, με τη πρόθεση τους να μην υφίσταται αναμεταξύ τους κοινωνία βίου. Για την έννοια της διάστασης έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις, που απασχολούν τους ερευνητές του δικαίου. Τα δικαστήρια ωστόσο δίνουν περισσότερη έμφαση στη ψυχική απομάκρυνση των συζύγων, καθώς το πως αισθάνονται και ποιες είναι οι προθέσεις των συζύγων για τη συνύπαρξη τους αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το αν υπάρχει διάσταση μεταξύ τους ή όχι.

Χρονικό σημείο για την έναρξη της διετούς διάστασης είναι αυτό κατά το οποίο, εκδηλώθηκε το βουλητικό στοιχείο της διάστασης που είναι το πλέον κρίσιμο για τη κατάφαση της διάστασης. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ακόμα και αν η συνοίκηση συνεχίζεται, αν δεν υπάρχει η διάθεση των συζύγων για έγγαμη σχέση, η αφετηρία της διαστάσεως αρχίζει χρονικά από το συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση από τον εναγόμενο σύζυγο για το συνεχές της διετούς διάστασης, ο εναγόμενος σύζυγος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση για τη μεταρρύθμιση της αιτιολογίας της απόφασης, ως προς το ακριβές χρονικό διάστημα έναρξης της διετούς διαστάσεως. Διαβάστε αναλυτικά για το τι δικαιούστε μετά το διαζύγιο.

Πότε όμως συμπληρώνεται νομικά η διετία της διαστάσεως;

Σύμφωνα με τη τρέχουσα νομοθεσία, η διετής διάσταση θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι το χρόνο συζήτησης της αγωγής. Ωστόσο, εκ του άρθρου 1439 παρ.3 εδ.β΄ προκύπτει πως το αμάχητο τεκμήριο δε τίθεται σε εφαρμογή, αν παρά το γεγονός πως παρήλθαν δύο έτη συνεχούς διάστασης των συζύγων, δεν υφίσταται διάσταση κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή της διάστασης των συζύγων το χρονικό διάστημα της διακοπής δεν υπολογίζεται στο χρόνο μιας νέας διάστασης που θα ακολουθήσει, ακόμη και αν υπερβαίνει τη διετία το διάστημα των περισσότερων διακοπών που προηγήθηκαν. Σημαντικό είναι να λεχθεί πως, οι μικρές διακοπές της διάστασης για την αποκατάσταση της συζυγικής σχέσης δεν υπολογίζονται.

Διαβάστε  Ανάκληση προσωρινής διαταγής

Ποιο είναι το περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης;

Η συγκεκριμένη αγωγή διαζυγίου θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ να εμπεριέχει, το γεγονός της συνεχούς διετούς διάστασης των συζύγων με ειδικότερη αναφορά στον χρόνο έναρξης της διάστασης, ώστε να αποδεικνύεται πως συμπληρώθηκαν δύο χρόνια υπολογιζόμενα αναδρομικώς από το χρόνο συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο. Μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να εξειδικευθεί στο δικόγραφο της αγωγής ο νομικός όρος διάσταση, δε χρειάζεται δηλαδή να αναφερθεί πως υπάρχει θέληση των υπό διάσταση συζύγων να απέχουν από την έγγαμη σχέση, καθώς ως διάσταση νοείται η φυσική αλλά και η ψυχική αποξένωση των συζύγων με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου.

Επίσης, δεν είναι απαραίτητο ο ενάγων να αποδείξει πως έχει επέλθει σοβαρός κλονισμός της εγγάμου συμβιώσεως εκ της διετούς διαστάσεως, αφού με τη διάσταση και τη παρέλευση της διετίας ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα  εκ του άρθρου 1439 ΑΚ και η εξακολούθηση του γάμου καθίσταται βάσιμα αφόρητη για τον ενάγοντα.

Αναμφίβολα, το διαζύγιο λόγω παρέλευσης διετούς διάστασης ή αλλιώς αυτόματο διαζύγιο αποτελεί μια διαδικασία με λιγότερη δικαστηριακή σφοδρότητα και ηπιότερη αντιπαράθεση, καθώς το αμάχητο τεκμήριο λειτουργεί θα λέγαμε αποσβεστικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στον ενάγοντα να λύσει με μεγαλύτερη ευκολία το γάμο του που έχει πλέον απωλέσει τον χαρακτήρα της συμβίωσης και συνιστά μια παθογενή νομική και όχι συναισθηματική σχέση, από την οποία θέλει πια να αποδεσμευθεί και να προχωρήσει τη ζωή του, μακριά από τα νομικά δεσμά του παρελθόντος.

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως το αυτόματο διαζύγιο συνιστά μια ταχύρρυθμη διαδικασία. Τουναντίον, ακολουθείται η δικαστηριακή οδός κανονικότατα με κατάθεση της αγωγής, επίδοση αυτής στον εναγόμενο και συζήτηση της αγωγής σε ορισθείσα δικάσιμο αρκετούς μήνες μετά τη κατάθεση  της αγωγής. Συνεπώς, μη σας παραπλανά ο όρος αυτόματο διαζύγιο καθώς έχει μεν μικρότερο βαθμό δυσκολίας, αλλά δεν εκδίδεται η απόφαση διαζυγίου άμεσα και πραγματοποιείται κανονικά δικάσιμος.

Διαβάστε  Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, σε περίπτωση που ο σύζυγος δεν υπογράφει το διαζύγιο για οποιονδήποτε λόγο, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να λυθεί ο γάμος αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ετών διάστασης. Η διαδικασία αυτή που είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως <<αυτόματο διαζύγιο>>, δεν είναι ταχύρρυθμη αλλά ακολουθεί δικαστηριακή πορεία. Σε περίπτωση όμως που αποδειχθεί η παρέλευση δύο ετών διάστασης, ο κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα και δε χρειάζεται να αποδειχθεί.

Σχετικά θέματα:

Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Συναινετικό διαζύγιο – Διαδικασία και δικαιολογητικά

Διαζύγιο με Αντιδικία
Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news